В обхвата на програмата са включени 10 държави от басейна на Черно море: Азербайджан, Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Общата цел на Програмата е подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда. 

Четири информационни срещи, касаещи втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg V-A Румъния-България ще се проведат в избираемата зона на Програмата. Първото събитие се състоя днес, 05 февруари 2016, в Добрич, в което участие взеха екипа на Сдружение "ЕВРИКА" и още 65 потенциални бенефициенти от Добричка, Силистренска и Русенска области. 

На 02.06.2015 година в село Кайнарджа участниците в деветата международна конференция на Европейската мрежа "Места на мира" бяха посрещнати от кмета на община Кайнарджа - господин Любен Сивев, председателят на общинския съвет - господин Ивайло Петков и областния управител на Силистгра - господин Стоян Бонев с традиционна българска погача, на която беше изписано "МИР".

На 23 октомври 2014 г. в община Наводари, Румъния, се състоя работна среща между представители на Съвместен технически секретариат Кълъраш г-н Александру Киря и г-н Кристиян Радо и партньорите по проект „Трансграничен бизнес център за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар“, MIS-ETC 599, програма ТГС „Румъния-България 2007-2013“ – община Наводари и сдружение Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small