Брюксел / Хага, 5 април 2017 г. - Европейската комисия и "Европа Ностра"  обявиха днес кои са победителите от наградите на Европейския съюз за културно наследство / „Europa Nostra“ за 2017г., една от най-престижните награди в областта на културното наследство в Европа.  29 лауреати от 18 държави получиха признание за забележителните си постижения по опазване на културното наследство, изследователска дейност, изключителен принос, образование , обучение и повишаване на осведомеността. Независими експерти от журито разгледаха общо 202 кандидатури, подадени от организации и лица от 39 държави в цяла Европа, и избраха победителите.

На 18 и 19 март 2017 година Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ съвместно с Asociatia ProActiv pentru Comunitate град Мангалия, Румъния с директор Николета Григуца организираха и проведоха двa семинара за румънски учители на тема „Управление на качеството в образованието“, за което всеки един от тях получи сертификат за участие.

В обхвата на програмата са включени 10 държави от басейна на Черно море: Азербайджан, Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Общата цел на Програмата е подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда. 

Четири информационни срещи, касаещи втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg V-A Румъния-България ще се проведат в избираемата зона на Програмата. Първото събитие се състоя днес, 05 февруари 2016, в Добрич, в което участие взеха екипа на Сдружение "ЕВРИКА" и още 65 потенциални бенефициенти от Добричка, Силистренска и Русенска области. 

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small