ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет:

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

„Услуги за подготовка и провеждане на пилотни демонстрации и доставка на материали и консумативи“ с пет обособени позиции:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет:

Екипът на Сдружение “Европейски институт по културен туризъм “ЕВРИКА”” – Добрич  в състав Божанка Добрева-координатор, Красен Русев - управител и Анка Щерева-финансов мениджър, участва в тридневен Етнофест в Тбилиси, Грузия, в периода 13-17 октомври 2022 г.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small