Екипът на Сдружение “Европейски институт по културен туризъм “ЕВРИКА”” – Добрич  в състав Божанка Добрева-координатор, Красен Русев - управител и Анка Щерева-финансов мениджър, участва в тридневен Етнофест в Тбилиси, Грузия, в периода 13-17 октомври 2022 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

Сдружение „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ (Сдружение „ЕВРИКА“), Добрич е проектен партньор по проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС)  BSB-1130, съгласно Договор № 129680/25.09.2020 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Cъвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство.

ДЕВЕТ ИДЕИ ЗА КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ

ЩЕ БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ И ТЕСТВАНИ В РАМКИТЕ НА

ПРОЕКТ „ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТВОРЧЕСТВО“ / BSB-1130

 

Жури, излъчено от Сдружение „Българско наследство” - град Балчик, определи следните девет идеи:

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small