ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ROBG-366

Проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“, акроним "MULTICULTYA”, съгласно Договор ROBG-366, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ

по проект LAB mobile № 16.4.2.026

15 май, 11:30 часа,  сградата на Международен колеж, зала 203

Уважаеми дами и господа,

Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ има удоволствието да Ви покани на заключителното събитие по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Успешно приключи езиковия курс за изучаване на „Румънски език за българи“

по проект LAB mobile № 16.4.2.026

Уважаеми дами и господа,

 

Сдружение “Европейски институт за културен туризъм “ЕВРИКА”” има удоволствието да Ви съобщи, че езиковия курс за изучаване на „Румънски език за българи“ в град Добрич, ниво А1 приключи успешно. В обучението се включиха 16 участника – заети и безработни лица, които с помощта на придобитите езикови познания подобряват своите шансове на пазара на труда. В края на обучението те положиха тест и получиха сертификати за ниво А1.

Стартира Езиков курс „Румънски език за българи“

по проект LAB mobile № 16.4.2.026

Уважаеми дами и господа,

 

Сдружение “Европейски институт за културен туризъм “ЕВРИКА”” Ви уведомява, че Езиков курс „Румънски език за българи“ ще стартира на 20 февруари 2019 година от 17:30 часа в сградата на КНСБ, намираща се в град Добрич, улица "Независимост" №5, етаж 3. Обучението ще продължи 60 учебни часа - 15 дни х 4 учебни часа на ден. Общия брой обучаеми е 15. Участието е безплатно.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small