ПРОЕКТ “ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ“

 

В периода 7-10 юли 2021 в град Каварна ще се проведе първият от втората серия семинари по креативен туризъм.

В него са заявили участие различни представители на заинтересованите страни – занаятчии, художници, предприемачи, организатори на събития и фестивали от област Добрич.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 17 юни 2021 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и "РАДИЛОВ 1990" ЕООД, ЕИК 206272105, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица “ЦАР ПЕТЪР” № 2, вх. Г, ет. 5, ап. 13,

В Добрич бе открит офис „Европа Директно“. Той се намира в Търговско-промишлената палата и е един от 13-те в страната, които се разкриват през тази година със срок на действие до 2025-а. 80 организации и институции са кандидатствали за правото да ръководят такъв офис, посочи Бойко Благоев от Представителството на ЕК в България. Мрежата „Европа Директно“ има 424 центъра в целия Европейския съюз.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 03 юни 2021 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и "Ларго Сити" ООД, ЕИК 148117345, със седалище и адрес на управление: град Варна, улица „Д-р Басанович“, № 61, ет. 8, ап. 114,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small