ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ПРОЕКТ "ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ" / BSB-1130

 

Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ -Добрич, партньор по проект „Туризъм, културно наследство и творчество“ (THC), кани за участие занаятчии, организатори на фестивали, местни физически и юридически лица от секторите туризъм, гастрономия, народно изкуство и други области на нематериалното културно наследство (НКН)  в конкурса за продукти за творчески/креативен туризъм и продукти на културното наследство.

През месец юли 2021 г. Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "ЕВРИКА"" организира и проведе втората поредица от семинари в град Каварна на следните теми:

ПРОЕКТ “ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ“

 

В периода 7-10 юли 2021 в град Каварна ще се проведе първият от втората серия семинари по креативен туризъм.

В него са заявили участие различни представители на заинтересованите страни – занаятчии, художници, предприемачи, организатори на събития и фестивали от област Добрич.

През месец юни 2021 г. Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "ЕВРИКА"" организира и проведе първата поредица от семинари в град Каварна на следните теми:

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small