ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

Сдружение „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ (Сдружение „ЕВРИКА“), Добрич е проектен партньор по проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС)  BSB-1130, съгласно Договор № 129680/25.09.2020 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Cъвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство.

ДЕВЕТ ИДЕИ ЗА КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ

ЩЕ БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ И ТЕСТВАНИ В РАМКИТЕ НА

ПРОЕКТ „ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТВОРЧЕСТВО“ / BSB-1130

 

Жури, излъчено от Сдружение „Българско наследство” - град Балчик, определи следните девет идеи:

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ПРОЕКТ "ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ" / BSB-1130

 

Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ -Добрич, партньор по проект „Туризъм, културно наследство и творчество“ (THC), кани за участие занаятчии, организатори на фестивали, местни физически и юридически лица от секторите туризъм, гастрономия, народно изкуство и други области на нематериалното културно наследство (НКН)  в конкурса за продукти за творчески/креативен туризъм и продукти на културното наследство.

През месец юли 2021 г. Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "ЕВРИКА"" организира и проведе втората поредица от семинари в град Каварна на следните теми:

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small