ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

"ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ НА ДОБРИЧ-КОНСТАНТА"

Уважаеми дами и господа,

СНЦ “Европейски институт по културен туризъм “”ЕВРИКА” има удоволствието да ви покани на семинар "Трудова мобилност в трансграничната област на Добрич-Константа" по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“. Събитието ще се проведе от 24 до 26 април 2018 г. в Констанца, в Конферентната зала на хотел Ибис Констанца.

Header NEWS BG

Проектът се изпълнява съвместно в партньорство с Университета "Овидий" Констанца, Търговско-промишлена палата - Добрич и Асоциацията "Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика" Констанца. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е да се засили интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца чрез създаване на устойчиви условия за трудова мобилност, увеличаване на заетостта на целевите групи и стимулиране на предприемачеството чрез използване на съществуващите местни ресурси.

Очакваме ви!

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small