От 15 до 17 юни 2017 г. в Белград представители на сдружение ЕВРИКА взеха участие в международна конференция под надслов „Културното наследство е важно за Югоизточна Европа“ , организирана от Европа Ностра – Европейската мрежа за съхраняване културното наследство на Европа, в която сдружение ЕВРИКА членува от 2014 година и продължава да бъде единствен представител на мрежата в България.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

 

Проект „MObility of Workers and unEmployed UPgrade ”, акроним „MOWEUP”, съгласно  Договор № 16.4.2.052изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE”, съгласно  Договор № 16.4.2.026изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

На 04 юни 2017 година Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ съвместно с ‎Asociatia ProActiv pentru Comunitate град Мангалия,  ОУ „Асен Златаров“ град Шабла и ОУ „GEORGE COȘBUC“ град 23 Август, Румъния проведоха международен симпозиум

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small