От 12 март до 4 юни 2014 г. ЦПО към сдружение Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА проведе обучение на 9 лица по професия „Екскурзовод“, код 812030, Специалност „Екскурзоводско обслужване“, код 8120302, трета степен на професионална квалификация, направление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“  с възложител община Балчик. 

На 30 май 2014 г. Красен Русев и Божанка Добрева от  сдружение Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА взеха участие в среща на водещи фирми и туристически сдружения от област Варна със заместник министър на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев и генералния секретар  на Световната организация по туризъм към ООН Талеб Рифай.

На територията на област Добрич  се изпълнява  Проект „Трансграничен бизнес център за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар“ по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 с водещ партньор  Община Наводари, Румъния и български партньор Сдружение с нестопанска цел Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“, град Добрич.

На територията на област Добрич се изпълнява Проект „Трансграничен бизнес център за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар“ по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 с водещ партньор  Община Наводари, Румъния и български партньор Сдружение с нестопанска цел Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“, град Добрич.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small