На 30 май 2014 г. Красен Русев и Божанка Добрева от  сдружение Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА взеха участие в среща на водещи фирми и туристически сдружения от област Варна със заместник министър на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев и генералния секретар  на Световната организация по туризъм към ООН Талеб Рифай.

На територията на област Добрич  се изпълнява  Проект „Трансграничен бизнес център за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар“ по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 с водещ партньор  Община Наводари, Румъния и български партньор Сдружение с нестопанска цел Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“, град Добрич.

На територията на област Добрич се изпълнява Проект „Трансграничен бизнес център за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар“ по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 с водещ партньор  Община Наводари, Румъния и български партньор Сдружение с нестопанска цел Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“, град Добрич.

Божанка Добрева от сдружение ЕИКТ ЕВРИКА взе участие в обучение на експерти по проект „Изграждане на партньорска мрежа за устойчиво развитие и опазване на околната среда (УРООС) в Североизточен район на планиране“. Обучението се проведе от 10 до 12 април 2014 g. в Св.св. Константин и Елена.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small