На 19.05.2017 година Община Крушари и РИМ Добрич стартираха изпълнението на проект „ТРАНСГРАНИЧЕН СЪЮЗ В СЯНКАТА НА ИСТОРИЯТА“ по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Основната цел на проекта е подобряване устойчивото ползване на природните ресурси и културното наследство на област Добрич и окръг Констанца.

На 17 май 2017 година Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА"" стартира изпълнението на проект "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца",  aкроним - LAB mobile, по Програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

На 29 и 30 април 2017 година Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ съвместно с ‎Asociatia ProActiv pentru Comunitate град Мангалия, Румъния с директор Николета Григуца организираха и проведоха двa семинара за румънски учители на тема „Управление на качеството в образованието“, за което всеки един от тях получи сертификат за участие.

В цяла Европа,паметниците и обектите на културно наследство са в опасност. Някои от тях поради липса на ресурси или експертни познания,други поради бедствия или човешка дейност. За да осигури устойчиво бъдеще за тези обекти,водещата организация за културно наследство „Европа Ностра“, обедини сили с Института на Европейската инвестиционна банка,и през 2013 г. стартира, програмата „7-те най-застрашени“.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small