На територията на област Добрич се изпълнява Проект „Трансграничен бизнес център за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар“ по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 с водещ партньор  Община Наводари, Румъния и български партньор Сдружение с нестопанска цел Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“, град Добрич.

Божанка Добрева от сдружение ЕИКТ ЕВРИКА взе участие в обучение на експерти по проект „Изграждане на партньорска мрежа за устойчиво развитие и опазване на околната среда (УРООС) в Североизточен район на планиране“. Обучението се проведе от 10 до 12 април 2014 g. в Св.св. Константин и Елена.

На 27 и 28 март 2014 г. в Палермо, Сицилия, се проведоха B2B срещи между 350 фирми от различни европейски страни в рамките на EEN – European Enterprise Network. Участието на българските фирми беше организирано от Търговско промишлена палата Добрич – член на EEN.

От 1 до 6 октомври 2013 г. в град Люблин, Полша се проведе вторият международен конгрес „Инициативи за Източна Европа 2013".

Събитието отново превърна града в център на диалог между представители на културни и образователни институции , на местни власти, правителствени и европейски структури . Програмата включва девет дискусионни теми, като например " Туризъм ", " Социални иновации ", " Социална корпоративна отговорност " „Култура без граници", „Гражданско общество" и др. Лектори и водещи бяха изявени учени, политици, евродепутати.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small