Начало

Cross Border Cooperation

ПРОЕКТ

"ТРАДИЦИЯ, ОРИГИНАЛНОСТ, УНИКАЛНОСТ И БОГАТСТВО ЗА ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН"- TOURIST

 

   Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013" е част от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство към Европейския съюз. В основата и стои идеята за устойчиво икономическо и социално развитие на Черноморския регион. Партньори по проекта са Община Ефория, Румъния, Община Негря, Молдова и Сдружение Европейски Институт по Културен Туризъм "ЕВРИКА", Добрич. Проектът стартира на 10.11.2011 г. и е с продължителност 20 месеца. Стойността му възлиза на 731 906,00 eвро.

  Следвайки идеята на програмата, проект "Традиция, Оригиналност, Уникалност и Богатство за Иновативна Стратегия за Развитие на Туризма в Черноморския регион" - TOURIST има за цел кооперирането на региона на Ефория - Негря - Балчик за създаването и промотирането на общи туристически продукти и засилване конкурентноспособността на туристическия сектор. Целевите групи включват представители на туристическия бранш, рекламодатели, представители на местни власти и институции, както и най-малко 5000 потенциални туристи.

    Дейностите по проекта могат да бъдат обособени по следния начин:

  • Дейност 1

Създаване на обща Стратегия за подпомагане на туризма в Черноморския басейн като ключов фактор за икономическо развитие.

  • Дейност 2

Увеличаване на туристите в региона чрез съвместни промоционални инициативи.

  • Дейност 3

Оптимизиране на туристическите услуги и продукти и въвеждане на европейски стандарти за управление на качеството с цел повишаване атрактивността на региона Ефория - Негря - Балчик.

  • Дейност 4

Визуализиране и промотиране на дейностите с цел повишаване интереса на целевите групи към проекта, активно участие в организираните събития и постигане на набелязаните цели.

  • Дейност 5

Управление на проекта.

Cross Border Cooperation