На 02.06.2015 година в село Кайнарджа участниците в деветата международна конференция на Европейската мрежа "Места на мира" бяха посрещнати от кмета на община Кайнарджа - господин Любен Сивев, председателят на общинския съвет - господин Ивайло Петков и областния управител на Силистгра - господин Стоян Бонев с традиционна българска погача, на която беше изписано "МИР".

На 23 октомври 2014 г. в община Наводари, Румъния, се състоя работна среща между представители на Съвместен технически секретариат Кълъраш г-н Александру Киря и г-н Кристиян Радо и партньорите по проект „Трансграничен бизнес център за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар“, MIS-ETC 599, програма ТГС „Румъния-България 2007-2013“ – община Наводари и сдружение Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА.

На 12 септември 2014 г. управителят на сдружение Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ Красен Русев взе участие в работна среща във връзка с националната кампания  на вестник „Стандарт“,  озаглавена „Чудесата на България“. На срещата присъстваха кметът на град Варна Иван Портних, археологът проф. Николай Овчаров, кметове на общини от област Варна и област Добрич, браншови организации, водещи журналисти от вестник „Стандарт“.

От 7 до 10 август 2014 г. в град Вашвар, Унгария се проведе годишна среща на членовете на Европейска мрежа „Места на мира“. Присъстваха 10 делегации от 9 европейски държави – България, Германия, Полша, Португалия, Словакия, Унгария, Холандия, Хърватска, Чехия. В срещата взеха участие и управителят на Сдружение Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ Красен Русев и експерт „Програми и проекти“ Божанка Добрева.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small