В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

Проект "Туризъм, културно наследство и креативност" - THC


Проект "Мултикултурно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич" - Multicultya


Проект "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца" - LAB mobile


Проект "Подобряване мобилността на работещи и безработни" - MOWEUP


Проект "Трансграничен бизнес център за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар" - CBC FISH


Проект "Повишена информираност на туристическия клъстър за управление и опазване на околната среда" - EMAS


Проект „Традиция, Оригиналност, Уникалност и Богатство за Иновативна Стратегия за развитие на Туризма в Черноморския Регион“ - TOURIST


Проект "Трансгранична дестинация за културен туризъм Истър-Понтика" - ISTRO-PONTIC


 

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small