OT 24 ДО 26 АПРИЛ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР "ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ НА ДОБРИЧ-КОНСТАНТА"

От 24 до 26 април 2018 в Хотел Ибис град  Констанца, Румъния се проведе семинар „Трудова мобилност в трансграничната област на Добрич-Константа“ по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним LAB mobile, изпълняван от НПО „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА“ (Водещ Партньор), в партньорство с Търговско-промишлена палата Добрич,  Университет „Овидий“ - Констанца  и Асоциация "Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика", Констанца.

Header NEWS BG

По време на тридневния семинат взеха участие повече от 50 участника - експерти от Дирекция „Бюро по труда“, трудови посредници, обучителни институции и представители на бизнеса. Събитието беше открито от Дана Бобе, помощник-мениджър на проекта, към Асоциация „Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика“ Констанца. Дана Бобе, представи проекта с неговите основни цели, дейности и ползи за местната общност и представи лекторите и преводача, които ще водят тридневния семинар. Бяха изнесени няколко предварително изготвени презентации и бяха обсъдени много въпроси свързани с трудовата мобилност в трансграничната област на Добрич-Константа. На събитието присъстваха и представители на два от партньорите – г-жа Таня Гичева, Асистент на проекта, от ТПП-Добрич и Чиприян Александру Бобе, ПР на проекта, от Асоциация „Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика“ Констанца.

Проектът има за цел да стимулира трудовия пазар в целевия трансграничен регион, създавайки дълготрайни условия за трудова мобилност, заетост и предприемачество чрез иновативни и устойчиви трансгранични инициативи.

Той включва дейности като:

  • Проучване състоянието на трудовия пазар и изготвяне на пътна карта за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион Добрич- Констанца;
  • Създаване на иновативна платформа за онлайн учене;
  • Оборудване на Център за Учене през целия живот (LLL Center) в град Констанца;
  • Създаване на помагало-самоучител, видео уроци и учебни филми за изучаване на румънски език от българи и български език от румънци, както и провеждане на 2 езикови курса;
  • Създаване на три помагала по предприемачество в туризма и три учебни филма- за еко и селски туризъм, за културен туризъм и за спортен и приключенски туризъм, които ще бъдат общо достъпни на платформата за онлайн учене. Провеждане на три съвместни обучения;
  • Създаване на учебна система и видео уроци за изграждане на ключови компетенции и меки умения;
  • Провеждане на две трудови борси и два работни семинара.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Бюджет: 711 301,33 евро

DSC 2092

DSC 2101

DSC 2111

DSC 2137

DSC 2139

DSC 2140

DSC 2144

DSC 2145

DSC 2193

DSC 2213

DSC 2222

DSC 2227

DSC 2285

DSC 2345

DSC 2393

DSC 2424

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small