В промоционалния каталог на ИнтерАкт за 2013 година е представен Проект „Трансгранична дестинация за културен туризъм Истър – Понтика" с водещ партньор Сдружение ЕВРИКА. Каталогът, озаглавен „Вдъхновяващо творчество", има за цел да промотира Културата и креативните индустрии в Европа и обхваща всички европейски програми за териториално сътрудничество: интеррегионални, транснационални и трансгранични. В изданието проектът ТДКТ Истър – Понтика е единствен представител и пример за добра практика на програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.

Проектът Трансгранична Дестинация за Културен Туризъм "Истър-Понтика" спечели първа награда на конкурса за проекти като проект с най-голямо въздействие върху територията на трансграничния регион.
Конкурсът се състоя на 22 Ноември 2012 в град Кълъраш, Румъния, в рамките на Годишната Конференция на Програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. В конференцията участваха представители на Управляващия орган – Министерството на Регионалното развитие и туризма на Румъния, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, както и на Европейската комисия в лицето на господин Кипрос Киприану.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small