Проектът Трансгранична Дестинация за Културен Туризъм "Истър-Понтика" спечели първа награда на конкурса за проекти като проект с най-голямо въздействие върху територията на трансграничния регион.
Конкурсът се състоя на 22 Ноември 2012 в град Кълъраш, Румъния, в рамките на Годишната Конференция на Програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. В конференцията участваха представители на Управляващия орган – Министерството на Регионалното развитие и туризма на Румъния, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, както и на Европейската комисия в лицето на господин Кипрос Киприану.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small