ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 23 октомври 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Екзорама“ ЕООД, ЕИК 204742378, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново,  ул.Краков, № 8, вх. В, ап. 9,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 19 октомври 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и СНЦ „Туристическо Сдружение Каварна“, ЕИК 176261388, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул."Дончо Ил. Стойков" 10,

Кулинарни експерти представиха в Поморие характерни местни ястия от региона на Бургас и от района на турския град Кешан. Под надслова "Кулинарен комшулук" на алеята пред старото казино гостите и участниците във кулинарния фестивал видяха и опитаха месни специалитети, риби, баници и десерти, характерни за двата региона.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 1 ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE”, съгласно  Договор № 16.4.2.026изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small