НА 12 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИ И БЕЗРАБОТНИ” - MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 12 февруари 2019 година се проведе Кръгла маса в град Добрич по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни” - MOWEUP, договор за безвъзмездна финансова помощ: № 16.4.2.052

Header NEWS BG

Събитието беше открито от г-жа Божанка Добрева - координатор на проекта от Сдружение Европейски институт за културен туризъм ЕВРИКА, като представи накратко проекта с неговите основни цели, дейности и ползи. След това лекторът на събитието г-н Павел Павлов продължи с представянето на платформа MOWEUP (https://moweup.eu) и нейното предназначение и съдържание,  като бяха демонстрирани всички основните менюта, функционалности и насоки за ползване. Всички участници тестваха платформата, чрез мобилни устройства - смарт телефони, таблети и лаптопи.

В събитието взеха участие представители на Община град Добрич, Център за кариерно консултиране - Добрич, Превантивно-информационен център – Добрич, Дирекция Бюро по труда – Добрич, икономически и социални партньори, неправителствена организации, училищни съветници, педагози, трудови посредници, психолози, организации и институции в сферата на обучение, образование и заетост.

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Бюджетът на проекта е 399 360,85 €; принос на ЕС: 339 456,72 € от ЕФРР

Период на изпълнение: май 2017 – май 2019

DSC 5759

DSC 5760

DSC 5763

DSC 5764

DSC 5774

DSC 5776

DSC 5777

DSC 5779

DSC 5820

DSC 5821

DSC 5822

DSC 5823

DSC 5824

DSC 5825

DSC 5826

DSC 5828

DSC 5831

DSC 5833

DSC 5834

 

 

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small