ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 16 ноември 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Арготур“ ЕООД, ЕИК 202365882, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул." Дончо Стойков” №8,

НА 14 НОЕМВРИ 2017 СЕ ПРОВЕДЕ НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 14.11.2017 се проведе конференция за началото на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWEUP, е-MS код № 16.4.2.052

Място: гр. Добрич, ул. България 3, Висше Училище по Мениджмънт, зала 203

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 08 ноември 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Алис Травъл Груп“ ЕООД, ЕИК 200481122, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица „Брегалница“ №12,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 06 ноември 2017 година между СНЦ "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА"" и „ИНТЕРОБМЕН“ ЕООД, ЕИК 204198916, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Морска сирена, № 27, ет. 4, ап. 8,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small