На 29 ноември 2017 в град  Добрич се проведе пресконференция за началото на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним LAB mobile, изпълняван от НПО „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА“ (Водещ Партньор), в партньорство с Търговско-промишлена палата Добрич,  Университет „Овидий“ - Констанца  и Асоциация "Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика", Констанца.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile” по Програма Интерег V-A Румъния-България.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 23 ноември 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ДОБРУДЖА СПЕКТЪР” ООД, ЕИК 124134441, със седалище и адрес на управление: Гр. Добрич, ул. „Независимост” 26 а,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 22 ноември 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и ”РУМИ-РУСЧЕВ” ЕООД, ЕИК 124642007, със седалище и адрес на управление: град Каварна, ул.”Цар Калоян” № 19,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small