ПУБЛИЧНА ПОКАНА 1 ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE”, съгласно  Договор № 16.4.2.026изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

На 29 ноември 2017 в град  Добрич се проведе пресконференция за началото на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним LAB mobile, изпълняван от НПО „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА“ (Водещ Партньор), в партньорство с Търговско-промишлена палата Добрич,  Университет „Овидий“ - Констанца  и Асоциация "Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика", Констанца.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile” по Програма Интерег V-A Румъния-България.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 23 ноември 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ДОБРУДЖА СПЕКТЪР” ООД, ЕИК 124134441, със седалище и адрес на управление: Гр. Добрич, ул. „Независимост” 26 а,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small