ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 08 ноември 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Алис Травъл Груп“ ЕООД, ЕИК 200481122, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица „Брегалница“ №12,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 06 ноември 2017 година между СНЦ "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА"" и „ИНТЕРОБМЕН“ ЕООД, ЕИК 204198916, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Морска сирена, № 27, ет. 4, ап. 8,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 06 ноември 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ЛАРГО СИТИ“ ООД, ЕИК 148117345, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Д-р Басанович“, № 61,ет. 1, ап. 114,

ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 14.11.2017 ТПП Добрич организира конференция за началото на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWEUP, е-MS код № 16.4.2.052

Място: гр. Добрич, ул. България 3, Висше Училище по Мениджмънт, зала 203

Начален час: 11:30

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small