ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

Сдружение „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ (Сдружение „ЕВРИКА“), Добрич е проектен партньор по проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС)  BSB-1130, съгласно Договор № 129680/25.09.2020 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Cъвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство.

ОТКРИТА ПОКАНА ЗА ПЪРВА СЕРИЯ ОТ ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ

“ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ“

 

Проект „ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ“ се изпълнява съвместно от Грузинския Център за изкуства и култура - Тбилиси, Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм “ЕВРИКА““, Фондация за развитие на град Николаев - Украйна и Национална агенция за опазване на културното наследство на Грузия.

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

“ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ“

 

Проект "ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ" се изпълнява съвместно от Грузинския Център за изкуства и култура -Тбилиси, Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм “ЕВРИКА““, Фондация за развитие на град Николаев-Украйна и Национална агенция за опазване на културното наследство на Грузия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 23 март 2021 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и "Арготур 2012" ЕООД, ЕИК 202365882, със седалище и адрес на управление: град Каварна, улица “Дончо Стойков” №8, вх. Г, ет. 1, ап.1,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small