ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 19 септември 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 200021053, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,  ул. „Ив. Вазов“ , № 6, вх. Б ет. 1 ап. 1,

НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ROBG-366

Проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“, акроним "MULTICULTYA”, съгласно Договор ROBG-366, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

НА 28 ЮНИ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ СЪБИТИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА УЕБ ПОРТАЛ MOWEUP ПО ПРОЕКТ MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 28.06.2018 се проведе събитие за стартиране на уеб портал MOWEUP по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWEUP, е-MS код № 16.4.2.052

Място: гр. Русе, Хотел Дунав, конферентна зала Dunav Hall 1

ОТ 20 ДО 22 ЮНИ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ

РАБОТЕН СЕМИНАР "ПЪТНА КАРТА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА

РАБОТНАТА СИЛА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ - КОНСТАНЦА" ПО ПРОЕКТ LAB MOBILE

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

От 20 до 22 юни 2018 се проведе работен семинар "Пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в трансграничния регион Добрич - Констанца", по проект "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним LAB mobile, е-MS код № 16.4.2.026

Място: гр. Балчик, ДКИ "Двореца"

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small