ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

Сдружение „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ (Сдружение „ЕВРИКА“), Добрич е проектен партньор по проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС)  BSB-1130, съгласно Договор № 129680/25.09.2020 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Cъвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство.

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

Сдружение „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ (Сдружение „ЕВРИКА“), Добрич е проектен партньор по проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС)  BSB-1130, съгласно Договор № 129680/25.09.2020 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Cъвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство,

Община Viana do Alentejo и Асоциацията „Европейска мрежа Mеста на мира“ (ENPP- European Network of Places of Peace), в рамките на съвместно споразумение, подадоха днес до Регионалната дирекция за култура на Alentejo (Португалия) транснационално заявление за „Европейски знак за културно  наследство“ (European Heritage Label) с общото наименование „Места на мира“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 09 декември 2020 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 200021053, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Ив.Вазов“, № 6, вх. Б, ет.1, ап.1,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small