ПУБЛИЧНА ПОКАНА 1 ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ROBG-366

Проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“, акроним "MULTICULTYA”, съгласно Договор ROBG-366, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 19 септември 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 200021053, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,  ул. „Ив. Вазов“ , № 6, вх. Б ет. 1 ап. 1,

НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ROBG-366

Проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“, акроним "MULTICULTYA”, съгласно Договор ROBG-366, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

НА 28 ЮНИ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ СЪБИТИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА УЕБ ПОРТАЛ MOWEUP ПО ПРОЕКТ MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 28.06.2018 се проведе събитие за стартиране на уеб портал MOWEUP по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWEUP, е-MS код № 16.4.2.052

Място: гр. Русе, Хотел Дунав, конферентна зала Dunav Hall 1

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small