OT 24 ДО 26 АПРИЛ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР "ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ НА ДОБРИЧ-КОНСТАНТА"

От 24 до 26 април 2018 в Хотел Ибис град  Констанца, Румъния се проведе семинар „Трудова мобилност в трансграничната област на Добрич-Константа“ по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним LAB mobile, изпълняван от НПО „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА“ (Водещ Партньор), в партньорство с Търговско-промишлена палата Добрич,  Университет „Овидий“ - Констанца  и Асоциация "Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика", Констанца.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

"ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ НА ДОБРИЧ-КОНСТАНТА"

Уважаеми дами и господа,

СНЦ “Европейски институт по културен туризъм “”ЕВРИКА” има удоволствието да ви покани на семинар "Трудова мобилност в трансграничната област на Добрич-Константа" по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“. Събитието ще се проведе от 24 до 26 април 2018 г. в Констанца, в Конферентната зала на хотел Ибис Констанца.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

Проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, акроним „MOWEUP”, съгласно  Договор № 16.4.2.052, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

Проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, акроним „MOWEUP”, съгласно  Договор № 16.4.2.052, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small