През месец юни 2021 г. Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "ЕВРИКА"" организира и проведе първата поредица от семинари в град Каварна на следните теми:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 18 юни 2021 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Модерата" ООД, ЕИК 203482080, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Дунав 196А, офис 34,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 17 юни 2021 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и "РАДИЛОВ 1990" ЕООД, ЕИК 206272105, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица “ЦАР ПЕТЪР” № 2, вх. Г, ет. 5, ап. 13,

В Добрич бе открит офис „Европа Директно“. Той се намира в Търговско-промишлената палата и е един от 13-те в страната, които се разкриват през тази година със срок на действие до 2025-а. 80 организации и институции са кандидатствали за правото да ръководят такъв офис, посочи Бойко Благоев от Представителството на ЕК в България. Мрежата „Европа Директно“ има 424 центъра в целия Европейския съюз.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small