ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 1

 

На 22 април 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Добруджа Спектър“ ООД, ЕИК 124134441, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица „Независимост“ 26А,

Успешно приключи езиковия курс за изучаване на „Румънски език за българи“

по проект LAB mobile № 16.4.2.026

Уважаеми дами и господа,

 

Сдружение “Европейски институт за културен туризъм “ЕВРИКА”” има удоволствието да Ви съобщи, че езиковия курс за изучаване на „Румънски език за българи“ в град Добрич, ниво А1 приключи успешно. В обучението се включиха 16 участника – заети и безработни лица, които с помощта на придобитите езикови познания подобряват своите шансове на пазара на труда. В края на обучението те положиха тест и получиха сертификати за ниво А1.

Стартира Езиков курс „Румънски език за българи“

по проект LAB mobile № 16.4.2.026

Уважаеми дами и господа,

 

Сдружение “Европейски институт за културен туризъм “ЕВРИКА”” Ви уведомява, че Езиков курс „Румънски език за българи“ ще стартира на 20 февруари 2019 година от 17:30 часа в сградата на КНСБ, намираща се в град Добрич, улица "Независимост" №5, етаж 3. Обучението ще продължи 60 учебни часа - 15 дни х 4 учебни часа на ден. Общия брой обучаеми е 15. Участието е безплатно.

НА 12 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИ И БЕЗРАБОТНИ” - MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 12 февруари 2019 година се проведе Кръгла маса в град Добрич по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни” - MOWEUP, договор за безвъзмездна финансова помощ: № 16.4.2.052

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small