ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 03 юни 2021 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и "Ларго Сити" ООД, ЕИК 148117345, със седалище и адрес на управление: град Варна, улица „Д-р Басанович“, № 61, ет. 8, ап. 114,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

Сдружение „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ (Сдружение „ЕВРИКА“), Добрич е проектен партньор по проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС)  BSB-1130, съгласно Договор № 129680/25.09.2020 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Cъвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство.

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

Сдружение „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ (Сдружение „ЕВРИКА“), Добрич е проектен партньор по проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС)  BSB-1130, съгласно Договор № 129680/25.09.2020 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Cъвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство.

На 27 май Сдружение "ЕВРИКА" проведе събитие за представяне на проект "ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ", осъществяван с финансовата подкрепа на  Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020", финансирана от Европейския инструмент за добросъседство.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small