Стартира Езиков курс „Румънски език за българи“

по проект LAB mobile № 16.4.2.026

Уважаеми дами и господа,

 

Сдружение “Европейски институт за културен туризъм “ЕВРИКА”” Ви уведомява, че Езиков курс „Румънски език за българи“ ще стартира на 20 февруари 2019 година от 17:30 часа в сградата на КНСБ, намираща се в град Добрич, улица "Независимост" №5, етаж 3. Обучението ще продължи 60 учебни часа - 15 дни х 4 учебни часа на ден. Общия брой обучаеми е 15. Участието е безплатно.

НА 12 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИ И БЕЗРАБОТНИ” - MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 12 февруари 2019 година се проведе Кръгла маса в град Добрич по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни” - MOWEUP, договор за безвъзмездна финансова помощ: № 16.4.2.052

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2

 

На 07 февруари 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „СТАР ФОКС ТИЙМ“ ЕООД, ЕИК 203985936, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Морска сирена”,№ 33,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 1

 

На 07 февруари 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Арготур 2012“ ЕООД, ЕИК 202365882, със седалище и адрес на управление: град Каварна, улица “Дончо Стойков” №8, вх. Г, ет. 1, ап.1,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small