НА 28 ЮНИ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ СЪБИТИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА УЕБ ПОРТАЛ MOWEUP ПО ПРОЕКТ MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 28.06.2018 се проведе събитие за стартиране на уеб портал MOWEUP по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWEUP, е-MS код № 16.4.2.052

Място: гр. Русе, Хотел Дунав, конферентна зала Dunav Hall 1

ОТ 20 ДО 22 ЮНИ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ

РАБОТЕН СЕМИНАР "ПЪТНА КАРТА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА

РАБОТНАТА СИЛА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ - КОНСТАНЦА" ПО ПРОЕКТ LAB MOBILE

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

От 20 до 22 юни 2018 се проведе работен семинар "Пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в трансграничния регион Добрич - Констанца", по проект "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним LAB mobile, е-MS код № 16.4.2.026

Място: гр. Балчик, ДКИ "Двореца"

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА

УЕБ-БАЗИРАНАТА ПЛАТФОРМА MOWEUP

Уважаеми дами и господа,

Сдружение Европейски институт за културен туризъм ЕВРИКА има удоволствието да ви покани за участие в събитие за стартиране на уеб-базираната платформа MOWEUP на 28 юни 2018 г., създадена в рамките на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, код 16.4.2.052, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

"ПЪТНА КАРТА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА РАБОТНАТА СИЛА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА"

Уважаеми дами и господа,

В рамките на проект LAB mobile, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България  чрез Европейския фонд за регионално развитие, СНЦ “Европейски институт по културен туризъм “”ЕВРИКА” и ТПП-Добрич  има удоволствието да Ви покани за участие в работен семинар "Пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в трансграничния регион Добрич-Констанца". Събитието ще се проведе от 20 до 22 юни 2018 в ДКИ КЦ Двореца, гр. Балчик

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small