ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BSB-1130

Сдружение „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ (Сдружение „ЕВРИКА“), Добрич е проектен партньор по проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС)  BSB-1130, съгласно Договор № 129680/25.09.2020 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Cъвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство.

“Places of Peace Route” project, which is part of the larger project of the Association European Network of Places of Peace, won the 2nd prize in the NGO/Associations category, during the “Planetiers World Gathering” event held in the city of Lisbon, last Friday, 22 October.

ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ

Проектът „Туризъм, културно наследство и креативност“ (THC) се изпълнява съвместно от Грузинския Център за изкуства и култура (GACC), Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм“ ЕВРИКА и Фондация за развитие на град Николаев (FDN).

First Annual International Interdisciplinary Conference 

“Places of Peace: Making Europe throughout Peace Treaties”

June 30th (virtual conference)

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small