ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА

УЕБ-БАЗИРАНАТА ПЛАТФОРМА MOWEUP

Уважаеми дами и господа,

Сдружение Европейски институт за културен туризъм ЕВРИКА има удоволствието да ви покани за участие в събитие за стартиране на уеб-базираната платформа MOWEUP на 28 юни 2018 г., създадена в рамките на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, код 16.4.2.052, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

"ПЪТНА КАРТА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА РАБОТНАТА СИЛА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА"

Уважаеми дами и господа,

В рамките на проект LAB mobile, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България  чрез Европейския фонд за регионално развитие, СНЦ “Европейски институт по културен туризъм “”ЕВРИКА” и ТПП-Добрич  има удоволствието да Ви покани за участие в работен семинар "Пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в трансграничния регион Добрич-Констанца". Събитието ще се проведе от 20 до 22 юни 2018 в ДКИ КЦ Двореца, гр. Балчик

OT 24 ДО 26 АПРИЛ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР "ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ НА ДОБРИЧ-КОНСТАНТА"

От 24 до 26 април 2018 в Хотел Ибис град  Констанца, Румъния се проведе семинар „Трудова мобилност в трансграничната област на Добрич-Константа“ по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним LAB mobile, изпълняван от НПО „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА“ (Водещ Партньор), в партньорство с Търговско-промишлена палата Добрич,  Университет „Овидий“ - Констанца  и Асоциация "Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика", Констанца.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

"ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ НА ДОБРИЧ-КОНСТАНТА"

Уважаеми дами и господа,

СНЦ “Европейски институт по културен туризъм “”ЕВРИКА” има удоволствието да ви покани на семинар "Трудова мобилност в трансграничната област на Добрич-Константа" по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“. Събитието ще се проведе от 24 до 26 април 2018 г. в Констанца, в Конферентната зала на хотел Ибис Констанца.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small