Събития и дейности по проекта

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

         eu flag new color             Logo CBC slogan

 

navodari proekt

 

Проект „Трансграничен бизнес център за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар“, MIS-ETC 599, grand contract 21083/14.03.2013 се изпълнява по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013“. Приоритетна ос – 3 Икономическо и социално развитие, Ключова област на интервенция 3.1 Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района. Водещ партньор по проекта е Община Наводар, Румъния. Сдружение „ЕВРИКА“ е втори партньор.

Основна цел на проекта: да стимулира бизнес сътрудничеството в района на общините Наводар и Балчик чрез:

  • Създаване на обща бизнес инфраструктура, която да повиши конкурентоспособността на рибния и туристичски бизнес;
  • Организиране на бизнес срещи и обмяна на опит за създаването на партньорства между българския и румънския рибен и туристически бизнес;
  • Изработване на промоционални и бизнес материали, които цялостно да представят съществуващите бизнес възможности за развитие;

Специфични цели на проекта: създаване на инфраструктурни обекти за устойчиво развитие на трансграничния регион. Това включва:

  • Създаването на Агро-рибен пазар, чрез който да се продават румънски и български агро - рибни продукти;
  • Създаване на обща рамка за промотиране на туризма в региона чрез организирането на туристически атракции (рибен фестивал) и изработка на туристически пакети;
  • Създаване на бизнес център, които да подпомага туристическия и рибния бизнес в региона на Наводар и Балчик чрез - организирането на промоционални събития; обучения по модерни методи в областта на туризма и други;

 Презентация за проекта може да видите тук.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small