В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Header NEWS BG

На 1 септември 2018 година стартира изпълнението на проект "Мултикултурно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич" - акроним Multicultya, по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Проектът има за цел да разнообрази туристическото предлагане  и да  удължи сезона чрез валоризиране  основните характеристики на района: материално и нематериално мултикултурно наследство (мултикултурализъм) и яхтинг сред природното богатство на Черно море,  развивайки иновативен и креативен туризъм.

Основни продукти/туристически пакети, които ще бъдат изготвени и промотирани в рамките на проекта:

  • „Мултикултурен маршрут на традиции и обичаи“ - включва проучване на традиции и обичаи сред различните етноси от трансграничния регион за празнуване на сватбено тържество: българи, румънци, турци, рома, татари. Ще бъде изготвено артистично шоу, което ще се играе на фона на предварително заснет филм.
  • „Трансграничен яхтен маршрут“ - включва посещение на различни природни и културно-исторически обекти на територията на област Добрич и окръг Констанца. Предвижването по море прави маршрута атрактивен и уникален.
  • „Трансграничен религиозен маршрут“ - промотира обекти на религиозно и културно материално наследство, неприсъстващи до момента в предлаганите турове. Маршрутът включва обекти извън големите градове на област Добрич и окръг Констанца, в  малки населени места, но също така, и добре известни католически, православни, арменски, гръцки, мюсюлмански и други храмове, допълнени от традиционната архитектура на мултикултурализма, датираща от векове, и запазени във времето.  За директно популяризиране на туристическия маршрут е планирано изготвянето на промоционална брошура, филм, както и Тридневно промоционално събитие в Добрич и Констанца (дейност Т7 1.1), което ще включва обекти от подготвения маршрут.
  • „Фестивал на пясъчните фигури“ - проява, която трябва да се организира в рамките на проекта, като позволи на представителите на целевите групи сами да бъдат част от провеждането и, но и да овладеят методи за самостоятелно организиране на подобен фестивал за своите гости. Първото издание на фестивала ще се проведе в град Каварна и включва състезание с награди, а в конкурса за изработка на пясъчни фигури ще бъдат поканени за участие туристи, които вече са на трансграничната територия. Радиокампанията е насочена към промотирането на проявата и набиране на кандидати да се включат и забавляват по време на „Фестивал на пясъчните фигури“.
  • „Трансграничен танцов фестивал за аматьори“ - нов продукт, който беше разработен по проекта. Проявата беше насочена към гости, които искат да овладяват нови умения, докато се забавляват и отдъхват. Румънският партньор създаде методология за туристическия продукт и проведе на своя територия първото издание на фестивала. Радиокампанията е насочена към промотиране на проявата и набиране на кандидати да се включат и забавляват по време на „Трансграничен танцов фестивал за аматьори“.

Разработваните в рамките на проекта тематични маршрути включват обекти и услуги от територията на региона, които да предложат пълноценен и запомнящ се престой и обогатяващи емоции. При разработката на маршрутите се набляга и на тези ресурси, които до момента не са включени в туристическия оборот.

Продължителност на проекта: 21 месеца

Бюджет: 473 652,91 евро (402 604,97 евро принос от ЕФРР)

Партьори:

  • Водещ партньор: Хуманитарна фондация Клопот – град Констанца
  • Партньор 2: СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ Добрич

 ----------------

Презентация за проекта може да видите тук.

Наръчник за креативен туризъм може да видите тук.

Електронен бюлетин на проекта може да видите тук.

Брошура за Тридневен религиозен туристически маршрут може да видите тук.

Методология за провеждане на Тридневен яхтен маршрут може да видите тук.

Методология за провеждане на Фестивал на пясъчните фигури може да видите тук.

Методология за провеждане на Тридневен религиозен маршрут може да видите тук.

Методология за провеждане на Тридневен танцов фестивал за аматьори може да видите тук.

Методология за провеждане на Двудневен мултикултурен маршрут на традиции и обичаи може да видите тук.

Линкове към смартфон приложения изготвени в рамките на проекта:

  • Мобилно приложение „Тридневен религиозен маршрут“:
  • Мобилно приложение „Трансгранични туристически продукти и услуги“:

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small