В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Header NEWS BG

На 17 май 2017 година стартира изпълнението на проект “Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца”,  aкроним LAB mobile, по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Проектът има за цел да стимулира трудовия пазар в целевия трансграничен регион, създавайки дълготрайни условия за трудова мобилност, заетост и предприемачество чрез иновативни и устойчиви трансгранични инициативи.

Той включва дейности като:

 • Проучване състоянието на трудовия пазар и изготвяне на пътна карта за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион Добрич- Констанца;
 • Създаване на иновативна платформа за онлайн учене;
 • Оборудване на Център за Учене през целия живот (LLL Center) в град Констанца;
 • Създаване на помагало-самоучител, видео уроци и учебни филми за изучаване на румънски език от българи и български език от румънци, както и провеждане на 2 езикови курса;  
 • Създаване на 3 помагала по предприемачество в туризма и 3 учебни филма- за еко и селски туризъм, за културен туризъм и за спортен и приключенски туризъм, които ще бъдат общо достъпни на платформата за онлайн учене. Провеждане на три съвместни обучения;
 • Създаване на учебна система и видео уроци за изграждане на ключови компетенции;
 • Провеждане на две трудови борси и два работни семинара.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Бюджет: 711 301,33 евро

Партьори:

 • Водещ партньор: СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ Добрич
 • Партньор 2: Университет ”Овидий” Констанца
 • Партньор 3: Търговско-промишлена палата  Добрич
 • Партньор 4: Сдружение Институт за развитие на туризъм и приложна икономика“ Констанца

Презентация за проекта може да видите тук.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small