В момента има 50  гости и няма потребители и в сайта

     logormbnormal 

 

Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013"

ПРОЕКТ „Традиция, Оригиналност, Уникалност и Богатство за Иновативна Стратегия за развитие на Туризма в Черноморския Регион“ - TOURIST

 

Цели на проекта:

За туристическия клиент става все по- важно да разнообразява традиционните си ваканционни преживявания като пътуването от една дестинация до друга, посещението на културни забележителности, възстановителни и релаксиращи дейности - и всичко това включено в един туристически пакет. През последните години пътуването до „екзотични" дестинации като Източна и Южна Европа, повиши своето значение.

Имайки предвид туристическият потенциал на областите Ефория-Негря-Балчик, целта на партньорите по проекта е създаването на съвместна стратегическа рамка за устойчиво икономическо развитие край Черноморския Басейн чрез създаването и промоцирането на общи туристически продукти и по- добро качество на услугите.

Целеви групи

Целевите групи по проекта включват представители от туристическия бранш, рекламодатели, представители на обществените власти и институции от туристическия сектор, както и най-малко 5000 потенциални туристи.

Бенефициенти : крайните бенефициенти са туроператори от региона на Ефория-Негря-Балчик, турист, населението край Ефория, Негря и Балчик, както и от Областните центрове на трите града.

Партньори по проекта :

Водещ партньор на проекта е Община Ефория, Румъния.

Втори партньор е Кметството на град Негля, Република Молдова.

Третият партньор по проекта е ЕИКТ „ЕВРИКА", гр. Добрич.

Общото времетраене на проекта е 20 месеца, а финансирането за изпълнението му се осъществява с помощта на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ENPI) и възлиза на 723.721,00 Евро.

Резултати от проекта:

- Създаден туристически информационен център;

- Изработен туристически информационен терминал -  http://eurekainstitute.eu/tourist/index.php/en/

- Издаден наръчник с добри практики в туризма;

- Проведени 6 информационни срещи с представители на туристическия бизнес от трите страни -  Румъния, България и Молдова;

- Създадена Стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион;

- Създаден общ туристически маршрут Балчик - Ефория - Негря - виж презентация;

- проведени 3 срещи за обмяна на опит в Румъния, България и Молдова;

- Проведена туристическа борса в Ефория;

 

Връзки:

Презентация за началото на проекта може да видите тук.

Официален сайт на Програма "Черноморски басейн 2007-2013" - http://www.blacksea-cbc.net/

Официален сайт на проекта TOURIST - http://www.bsbeforie.ro/bg/despre-proiect

Официален сайт на главна дирекция "Развитие и сътрудничество EuropeAid“  - http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Туристически информационен терминал - http://eurekainstitute.eu/tourist/index.php/bg/

 

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small