В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Header NEWS BG

Проект MOWEUP – MObility of Workers and UnEmployed UPgrade
Име на проекта: Подобряване мобилността на работещи и безработни
Акроним: „MOWEUP”
Договор/Проект: № 16.4.2.052; e-MS код ROBG – 170

Финансиран от: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Партньори:

 • Търговско-промишлена палата Добрич
 • СНЦ "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА"", Добрич
 • Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца

Цели на проекта:

 • Да разработи и поддържа уеб базирана платформа, с информация за кариерно развитие и инструменти за самооценка на знания, умения, способности
 • Да допринесе за създаването на интегрирана трансгранична зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила
 • Да подпомогне работната сила за намиране на трансгранични работни места и подобри предприемаческия дух
 • Да създаде измерими резултати, които допринасят трансграничния  район да бъде регион, в който има по-добри възможности  за живеене, учене и работа.

Очаквани резултати:

 • Увеличаване на източниците на специализирана информация, помощни материали и знания
 • Подобряване на достъпа до съвместни инициативи за заетост
 • Засилено развитие на иновативни услуги за кариерно развитие
 • Насърчаване на заетостта
 • Подкрепа на  мобилността на работната сила


Бюджет: 399 360,85 евро, от които 339 456,72 евро от ЕФРР

Период: май 2017 – май 2019

Презентация за проекта може да видите тук.

05.11.2017 г. - Покана за начална конференция по проект MOWEUP

14.11.2017 г. - Проведе се начална конференция по проект MOWEU

11.06.2018 г. - Покана за участие в събитие за стартиране на уеб-базираната платформа MOWEUP

28.06.2018 г. - Проведе се събитие за стартиране на уеб-базираната платформа MOWEUP

 

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small