От 1 до 6 октомври 2013 г. в град Люблин, Полша се проведе вторият международен конгрес „Инициативи за Източна Европа 2013". Събитието отново превърна града в център на диалог между представители на културни и образователни институции , на местни власти, правителствени и европейски структури . Програмата включва девет дискусионни теми, като например " Туризъм ", " Социални иновации ", " Социална корпоративна отговорност " „Култура без граници", „Гражданско общество" и др. Лектори и водещи бяха изявени учени, политици, евродепутати. В рамките на конгреса „Инициативи за Източна Европа 2013" се проведе конкурс за най-добър трансграничен проект. Радваме се да споделим, че в категория туризъм, проекта " Трансгранични дестинации за културен туризъм Истър-Понтика ", финансиран в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, МIS-ETC Код 661, получи специална грамота. Това е втората получена награда, след като проекта спечели през 2012 година "Конкурса на проектите" проведен в рамките на ПТС Румъния -България 2007-2013. Проектът бе изпълнен от Европейския институт за културен туризъм "ЕВРИКА", като водещ партньор, заедно с Националния музей по история и археология Констанца и Асоциацията "Европартньори". С общо стойност от 441 000 евро, проекта бе насочен към насърчаване на развитието на икономиката, устойчивото и балансирано развитие в зоната, чрез диверсификация на туризма и културното развитие на туризма, като основни фактори за общо ползване на предимствата и потенциала на тази област. Чрез действията, предприети от партньорите в проекта от Румъния и България, проектът даде възможност за идентификацията и засилване на сътрудничеството между музеите в долното течение на река Дунав, както и стимулиране на икономическия, социалния и образователния сектор, на местно и трансгранично ниво.Резултатите от проекта приключиха с подготовката на туристически трасета, който включват музеи, манастири, крепости и древни римски пътища и уникалени забележителности под егидата на ЮНЕСКО. Интернет страница на проекта, www.istro-pontic.eu, представя подробен анализ на целевата зона на проекта, от историческа, културна, религиозна, етноложка и географска гледна точка.

Събитието беше отбелязано и на уеб сайта на програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013  - http://cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=stiri.

Ръководните органи на ПТС Румъния-България 2007-2013 поздравяват екипа на този проект за признанието, получено извън рамките на Програмата и ги канят да участват и в следващия програмен период с успешни проекти!


В промоционалния каталог на ИнтерАкт за 2013 година е представен Проект „Трансгранична дестинация за културен туризъм Истър – Понтика" с водещ партньор Сдружение ЕВРИКА. Каталогът, озаглавен „Вдъхновяващо творчество", има за цел да промотира Културата и креативните индустрии в Европа и обхваща всички европейски програми за териториално сътрудничество: интеррегионални, транснационални и трансгранични. В изданието проектът ТДКТ Истър – Понтика е единствен представител и пример за добра практика на програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Това е високо признание за екипа на проекта, за партньорите и постигнатите резултати.

 InterAct3


Проектът Трансгранична Дестинация за Културен Туризъм "Истър-Понтика" спечели първа награда на конкурса за проекти като проект с най-голямо въздействие върху територията на трансграничния регион. Конкурсът се състоя на 22 Ноември 2012 в град Кълъраш, Румъния, в рамките на Годишната Конференция на Програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. В конференцията участваха представители на Управляващия орган – Министерството на Регионалното развитие и туризма на Румъния, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, както и на Европейската комисия в лицето на господин Кипрос Киприану. Класирането беше извършено след презентация на десет отличени проекта и гласуване на присъстващите. Тази награда е изключително признание за усилията и резулатите, постигнати съвместно с нашите партньори.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small