Европейската мрежа Места на мира е мрежа от градове и институции на места, където са били сключвани мирни договори или капитулации. След военния мандат в миналото днес членовете на ЕМ Места на мира работят заедно за изграждането на култура на мира.

Целите на мрежата са :
• създаване на независима Европейска асоциация, включваща членове от всяка Европейска страна;
• насърчаване и подкрепа за членовете на мрежата в насърчаването на редовното отбелязване на мирните договори и конвенции;
• да предлага на Европейския парламент, да класифицира като Европейски символ на мира всеки член на Асоциацията, който представлява място, на което са подписани мирни договори и конвенции;
• укрепването на местата в Европа, на които са подписвани мирни договори и конвенции;
• създаване на представителен офис във всяка Европейска държава или на други континенти;
• създаване на Европейски маршрут на мира, на който да бъдат отбелязани всички членове на Асоциацията;
• отбелязване на добрите партньорства с университети , училища и европейски научни институции;
• насърчаване развитието на дейностите на Мрежата чрез нови информационни технологии.

От 2013 година Сдружение Еврика е част от Европейската мрежа Места на мира. Историческото събитие, с което Еврика участва в мрежата е мирният договор между Русия и Османската империя от 1774 година, сключен в днешното село Кайнарджа (Кючук Кайнарджа).

 kajnardja 

http://www.placesofpeace.eu/

PlacesofPeace presentation Slide1

PlacesofPeace presentation Slide2

PlacesofPeace presentation Slide3

PlacesofPeace presentation Slide4

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small