Europa Nostra е обществено движение за опазване на Европейското културно и природно наследство. В мрежата членуват 250 организации (сдружения и фондации със смесено членство на повече от 5 мил. души), 150 институции (правителствени органи, местни власти, корпорации) и 1500 индивидуални участници.

С общи усилия членовете на мрежата:

  • в случаи на безстопанственост и неглижираност, промени в околната среда или конфликти, провеждат кампании за опазване на застрашени исторически монументи, забележителности и културни ценности,
  • лобират за опазването и развитието на Европейските културни ценности,
  • организират събития, на които награждават добрите постижения в опазването на европейското културно наследство (Europa Nostra Awards)– по този начин мрежата отбелязва всеотдайността и постиженията на тези, които допринасят за запазването и развтието на Европейските ценности – това са архитекти, занаятчии, доброволци, училища, местни власти, собственици на културно наследство и медии. Чрез техния пример се стимулира творчеството и иновациите в Европа.

Мото: „Ние сме гласът на културното наследство в Европа."

От 2014 година Сдружение Еврика е първтата организация от България присъединила се към Европа Ностра.

EN

http://www.europanostra.org/

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small