На 19.05.2017 година Община Крушари и РИМ Добрич стартираха изпълнението на проект „ТРАНСГРАНИЧЕН СЪЮЗ В СЯНКАТА НА ИСТОРИЯТА“ по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Основната цел на проекта е подобряване устойчивото ползване на природните ресурси и културното наследство на област Добрич и окръг Констанца.

Партньори в проекта са община Хършова – водещ партньор, община Крушари, Музей за Национална история и археология Констанца и Регионален исторически музей Добрич.

Проектът включва дейности като:

  • Реставрация, консервация и промотиране на комплекс "Vasile Cotovu" и превръщането му в Мултикултурен център-музей в община Хършова. Освен възстановяването на сгради с висока културна стойност ще бъде рехабилитиран и пътят до Крепост Карсиум;
  • Изграждане Музей на открито в село Крушари, където ще бъдат разположени находки от крепост Залдапа и умален макет на крепостта;
  • Изграждане на туристическа инфраструктура на Крепост Залдапа, Суходолието и Скалните манастири – билборд, указателни табели, кътове за отдих;
  • Създаване на туристически маршрут „ЗАЛДАПА-СУХОДОЛИЕ-КАРСИУМ“. Маршрутът ще включва всички природни и културни забележителности  на територията на община Крушари и община Хършова;
  • Организиране на 10 еднодневни обиколки по Суходолието и Скалните манастири с екскурзовод;
  • Създаване на съвместна маркетингова стратегия с мерки за устойчивото развитие и популяризиране на туристически продукт „ЗАЛДАПА-СУХОДОЛИЕ-КАРСИУМ“;
  • Проектиране и разработване на триезичен уебсайт с актуална информация за всички забележителности на трансграничния регион. Изготвяне и разпространение на рекламен филм за интегриран туристически продукт Хършова-Крушари;
  • Провеждане на двудневен семинар, промоционални събития и научен симпозиум, отпечатване и разпространение на рекламни материали;
  • Археологически лагер за учене и опознаване на местната култура за учениците от Крушари и Хършова.

Продължителност на проекта: 36 месеца

Бюджет на проекта: 3 202 768,49 евро

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small