Полезни връзки

Регионален исторически музей Добрич - www.dobrichmuseum.bg/index.php/bg/

Регионален исторически музей Русе - www.museumruse.com

Музей за национална история и археология Констанца  - www.museum.ici.ro/dobrogea/english/

Община Добрич - www.dobrich.bg

Европейска комисия - www.ec.europa.eu/index_en.htm

Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 - www.cbcromaniabulgaria.eu

Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 - http://www.blacksea-cbc.net

Структурни фондове на ЕС - www.eufunds.bg

Европейска мрежа "Места на мира" - www.placesofpeace.eu

Europa Nostra - www.europanostra.org