Информационни материали по проекта

Брошура по проект "Традиция, Оригиналност, Уникалност и Богатство за Иновативна Стратегия за Развитие на Туризма в Черноморския регион" - TOURIST


Наръчник добри практики за устойчиво развитие в туризма


Предложение за стратегия за развитие на туризма Република Молдова-Румъния-България


Информационен материал - Устойчиво икономическо развитие в Черноморския басейн чрез използване на качествени продукти и услуги в сферата на туризма – Системи за управление на качеството


Информационен материал - Възможности за финансиране при стартиране на дейност в туризма и/или развитие на туристически дейности


Информационен материал - Повишаване привлекателността на туризма в черноморския басейн чрез диверсификация на туристическите пакети и услуги


Информационен материал - Значение на малките и средните предприятия (МСП) и на туристическите агенции за развитието на местния и международния туризъм


Информационен материал - Рекламата в туризма - как да получим по-добри резултати при изготвянето на туристически каталози, брошури, дипляни, реклами и уеб сайтове


Информационен материал - Ролята на публичните власти и институциите в подпомагането на туристическия сектор – компетентност и планове за действие