На 18 и 19 март 2017 година Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ съвместно с Asociatia ProActiv pentru Comunitate град Мангалия, Румъния с директор Николета Григуца организираха и проведоха двa семинара за румънски учители на тема „Управление на качеството в образованието“, за което всеки един от тях получи сертификат за участие.

Събитията бяха посетени от 80 преподаватели от цяла Румъния. Лектори на събитието бяха един преподавател от България и двама преподаватели от Румъния.

 Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 1

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 2

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 3

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 4

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 5

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 6

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 7

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 8

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 9

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 10

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 11

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 12

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 13

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 14

Workshops Teachers Dobrich 18 19 march 2017 15

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small