В обхвата на програмата са включени 10 държави от басейна на Черно море: Азербайджан, Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Общата цел на Програмата е подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда. 

Управляващ орган на програмата е Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, а Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България изпълнява функциите на Национален орган и Национално информационно звено.

Представители на НПО сдружение ЕВРИКА взеха участие в конференцията и проведоха срещи с потенциални партньори от Украйна, Турция, Гърция, Румъния и България за разработване на съвместни проекти по Тематична цел 1. „Бизнес и развитие на МСП“ ,  Приоритет 1.1 „ Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“ .

 Meeting in Constanta Black Sea Basin 2014 2020 1

Meeting in Constanta Black Sea Basin 2014 2020 2

Meeting in Constanta Black Sea Basin 2014 2020 3

Meeting in Constanta Black Sea Basin 2014 2020 4

Meeting in Constanta Black Sea Basin 2014 2020 5

Meeting in Constanta Black Sea Basin 2014 2020 6

Meeting in Constanta Black Sea Basin 2014 2020 7

 

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small