MOWEUP - MObility of Workers and UnEmployed UPgrade
Подобряване на мобилността на работещи и безработни

Не си сигурен какво искаш да работиш?
Търсиш работа и по-добра реализация?
Искаш да подобриш своите професионални умения и знания?

Header NEWS BG

Не знаеш как да се подготвиш за интервю за работа?
Искаш да оцениш личните си качества, интереси и умения?
Всичко това ще научиш в платформата MOWEUP!

www.moweup.eu

Регистрирайте се безплатно, за да имате достъп до разделите:
- Светът на кариерните възможности
- Светът на уменията и подобряване на обучението
- Инструменти за самооценка
- Видео материали за кариерно развитие
- Видео-съвети за работа и заетост
- Библиотека

www.moweup.eu

Проект „Подобряване на мобилността на работещи и безработни”, e-MS код: ROBG-170 “ e съфинансиран от
Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A
Румъния-България.

 

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small