Поморие стартира проект “Кулинарен Комшулук“. Той се осъществява в партньорство с турския град Кешан. Проектът е създаден, за да открие възможности за кулинарен туризъм, като създаде кулинарни маршрути и обучи представители на бизнеса и публичното управление в това как да използват създадения туристически продукт в своите области и общини.

1

Заедно представители на област Бургас (град Поморие) и област Одрин (град Кешан) ще обменят опит, ще станат част от кулинарни фестивали и ще създадат мрежа от устойчиви и ползотворни контакти.

На финала на обсъжданията кулинарните маршрути ще включват местна, традиционна кухня, легенди, обичаи и традиции. Обучението, което стартира в Поморие, ще е тридневно. Лектори са Красен Русев и Божанка Добрева. Двамата са експерти в сферата на културния туризъм, с дълъг опит на изследователи и преподаватели по туристически специалности.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small