ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE”, съгласно  Договор № 16.4.2.026изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Header NEWS BG

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

На основание чл. 50 ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения чрез избор с публична покана

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в ДБФП):

„Услуги за разработване на иновативни учебни материали и осигуряване на лектори“

 по четири обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Разработване на иновативни учебни материали по предприемачество
  • Обособена позиция 2: „Разработване на  Езиков курс „Румънски език за българи“ 
  • Обособена позиция 3: „Осигуряване на лектори за пилотни обучения“ 
  • Обособена позиция 4: „Осигуряване на лектор за провеждане на Езиков курс „Румънски език за българи“

за целите на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“

Прогнозна максимална стойност: 55 327.62 лв (без ДДС)

Срок на валидност на офертата: 6 (шест) месеца от крайния срок за подаване на ценови предложения.

Срок за изпълнение на доставката/услугата: 17 май 2019 г. или в случай на удължаване на срока на проекта, датата на неговото удължаване.

 

Критерий за оценка на ценовите предложения: най-ниска цена.

 

Контакти:

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

Улица „Полковник Дрангов“ № 3, вх. В, ап. 2, Добрич 9300

Тел. / Факс: 058 603 456

Електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Web site: eurekainstitute.eu

Краен срок за подаване на ценови предложения: 17.00 ч. на 26 септември 2017 г.

Начин на подаване на оферти: на ръка - лично или чрез пълномощник; по куриер/ по поща, на адреса на Европейски институт за културен туризъм „Еврика“ - Добрич

 

 

ДАТА: 15 септември 2017 г.

Красен Русев – управител

ЕИКТ „Еврика“, Добрич

 

Комплект документи за набиране на ценови предложения чрез избор с публична покана - LAB mobile - ЕВРИКА - 15.09.2017

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small