ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE”, съгласно  Договор № 16.4.2.026изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Header NEWS BG

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в ДБФП):

Услуга за разработване на документация за процедури за определяне на изпълнители“

 

за целите на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“ съгласно Приложение – План за възлагане по проекта. По проекта е предвидено изготвянето на девет (9) документации за определяне на изпълнител, съответно по 20 работни часа за всяка.

Прогнозна максимална стойност: 8 801.10 лв (без ДДС)

Срок на валидност на офертата: 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на ценови предложения.

Срок за изпълнение на доставката/услугата: Документацията за всяка процедура се предоставя на електронен носител в рамките на 10 (десет) работни дни след заявка от страна на Възложителя, в съответствие с План за възлагане по проекта (Приложение 1); краен срок за изпълнение на услугата: 17 май 2019 г. или в случай на удължаване на срока на проекта, датата на неговото удължаване.

 

Критерий за оценка на ценовите предложения: най-ниска цена.

 

Контакти:

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

Улица „Полковник Дрангов“ № 3, вх. В, ап. 2, Добрич 9300

Тел. / Факс: 058 603 456

Електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Web site: eurekainstitute.eu

Краен срок за подаване на ценови предложения: 17.00 ч. на 26 юни 2017 г.

Начин на подаване на оферти: на ръка - лично или чрез пълномощник; по куриер/ по поща, на адреса на Европейски институт за културен туризъм „Еврика“ - Добрич

 

 

ДАТА: 15 юни 2017 г.

Красен Русев – управител

ЕИКТ „Еврика“, Добрич

 

Документи за набиране на ценови предложения - LAB mobile - ЕВРИКА - 15.06.2017

Бланка на Ценова оферта - LAB mobile - ЕВРИКА - 15.06.2017

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small