От 15 до 17 юни 2017 г. в Белград представители на сдружение ЕВРИКА взеха участие в международна конференция под надслов „Културното наследство е важно за Югоизточна Европа“ , организирана от Европа Ностра – Европейската мрежа за съхраняване културното наследство на Европа, в която сдружение ЕВРИКА членува от 2014 година и продължава да бъде единствен представител на мрежата в България.

На конференцията бяха представени  добри практики, както и редица проекти за съхраняване на материалното и нематериално наследство, носители на годишните награди на Европа Ностра, разделени в 4 категории „ Консервация“, „Изследване“, Изключителни постижения“, „Обучение и информиране“. Конференцията  беше открита от Снежка Михайлович, генерален секретар на Европа Ностра, както и от Mинистъра на културата и информацията на Република Сърбия  Владан Вукосавлевич.

http://www.europanostra.org/

https://www.facebook.com/europanostra/

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small