На 17 май 2017 година Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА"" стартира изпълнението на проект "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца",  aкроним - LAB mobile, по Програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Header NEWS BG

Проектът има за цел да стимулира трудовия пазар в целевия трансграничен регион, създавайки дълготрайни условия за трудова мобилност, заетост и предприемачество чрез иновативни и устойчиви трансгранични инициативи.

Той включва дейности като:

  • Проучване  състоянието на трудовия пазар;
  • Създаване на иновативна платформа за електронно обучение
  • Оборудване на Център за Учене през целия живот (LLL Center) в град Констанца;
  • Създаване на учебна програма, видео уроци и учебни филми за изучаване на румънски език за българи и български език за румънци, както и   провеждане на 2 езикови курса.
  • Създаване на 4 модула по предприемачество в туризма и 3 учебни филма- за еко и селски туризъм, за културен туризъм и за спортен и приключенски туризъм, които ще бъдат общо достъпни на платформата за електронно обучение. Провеждане на три съвместни обучения.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Бюджет на проекта: 711 301,33 евро

Партньори:

  • Водещ бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““, град Добрич;
  • Бенефициент 2: Университет ”Oвидиу”, град Констанца;
  • Бенефициент 3: Търговско-промишлена палата Добрич, град Добрич;
  • Бенефициент 4: Сдружение “Институт за икономика  и развитие на туризма”, град Констанца.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small