На 26 и 27 май 2017 във Viana do Alentejo/ Виана до Алентежо, Португалия се проведе 10-тата конференция на  Европейската мрежа "Места на мира", в която сдружение ЕВРИКА членува от 2013 година. Мрежата включва градове/селища, където са сключени мирни договори и организации, които допринасят за създаването и популяризирането  на европейски маршрут „ Места на мира“.

В мрежата членуват общини и NGO от Португалия, Холандия, Германия, Хърватия, Словакия, Унгария, Румъния и България. Основната мисия на мрежата е изграждане на култура на мир и мирно разрешаване на конфликти. На годишната конференция бяха приети нови членове -  две общини от област Евора-Виана ди Алентежо и Алкасоваш, Португалия, както и неправителствена организация от Букурещ,Румъния. Така организацията се увеличи с още трима активни членове с желание да напомнят за местата на мира и да допринасят за опазването на днешния и утрешен мир.

1Family Photo 1030x687

2Reception in Alcacovas 1 1030x687

2Reception in Alcacovas 2 1030x687

2Reception in Alcacovas 3 1030x687

2Reception in Alcacovas 4 1030x687

2Reception in Alcacovas 5 1030x687

2Reception in Alcacovas 6 1030x687

Aspect of the meeting 1 1030x687

Aspect of the meeting 3 1030x687

Presentations 1 1030x687

Presentations 3 1030x687

Presentations 4 1030x687

Presentations 6 1030x687

Lunch in Alcacovas 1030x687

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small